13 - Laos (Xieng Khouang) 11/2013 (#2) - ShirleyGould